28 November 2017

Vương quốc hoa lan

Thái Lan nổi tiếng là vương quốc của hoa lan. Đi Thái mà chưa thăm một vườn lan cho đúng nghĩa thì coi như chưa đến Thái. Lần này may mắn mà bọn mình thăm được một vườn lan tuyệt đẹp, ghé trên đường đến Queen Sirikit Botanic Garden. Ảnh hoa đẹp chỉ để đây mà không bình luận gì.Cao thủ bái hoa lan