12 November 2011

New World Natural Wonders

Ngày 11/11/2011,  trang web của Tổ chức New7Wonders đã công bố kết quả  các địa danh được bầu chọn qua mạng là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới bao gồm rừng Amazon ở Nam Mỹ; vịnh Hạ Long của Việt Nam, thác nước Iguazu ở Argentina và Brazin; đảo Jeju của Hàn Quốc; sông ngầm vườn quốc gia Puerto Princesa của Philippines; đảo Komodo thuộc Indonesia và núi Bàn của Nam Phi.


rừng Amazon ở Nam Mỹ
vịnh Hạ Long của Việt Nam

Iguazu Falls, Argentina

thác nước Iguazu ở Argentina và Brazin

đảo Jeju của Hàn Quốc


sông ngầm vườn quốc gia Puerto Princesa của Philippines


đảo Komodo thuộc Indonesia

núi Bàn của Nam Phi

Trong số 7 danh lam thắng cảnh thiên nhiên này, mình mới đến được 4 nơi, núi Bàn của Nam Phi, sông ngầm ở Puerto Princesa, đảo Jeju của Hàn quốc và... vịnh Hạ Long của Việt Nam (dĩ nhiên).  Vịnh Hạ Long lọt vào top 7 là do dân ta đã rất nhiệt tình hưởng ứng phong trào bình chọn và kể cả gian lận trong bình chọn (có người bình chọn đến mấy chục ngàn lần.)