24 July 2014

Cruising & Hiking Norway Fjords


Inner Nordfjord, by Erik Hermansson


The Nærøyfjord, by Katrin Moe


Trolltunga, by Nina De Flon


The Geirangerfjord, by Per Ottar Walderhaug

So is Kjeragbolten!


Couple at Mount Kjerag, by Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway


Natural wonders – two on the UNESCO’s World Heritage list!


Lysefjord, by Per Kristian Djuvsland
The Hornindalsvatnet lake is the deepest lake in Europe.


Hornindalsvatnet, by Danita Delimont via Getty Images
The world’s longest tunnel: Lærdalstunnelen


Lærdal tunnel, by etnobofin/Flickr

This view from the top of Mount Fløyen in Bergen.


Fløyen, by Bergen Tourist Board / Matjaz Inthar – visitBergen.com

Ålesund – gorgeous by day and night! 


Ålesund, by Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Ferrying through the Geirangerfjord is breathtaking.


The Geirangerfjord, by Per Eide

Illustration of how a fjord is created
Về địa chất, một vịnh hẹp (Fjord) là một khe biển dài giữa hai vách đá, được tạo ra bởi sự xói mòn băng. Có nhiều vịnh hẹp trên bờ biển Na Uy, Iceland, Greenland, Alaska, British Columbia và Chile. Một vịnh hẹp được hình thành khi một sông băng cắt một thung lũng hình chữ U bằng cách xâm thực và mài mòn băng và đá xung quanh.