14 March 2012

Taj Mahal

Taj Mahal, bởi vì tình yêu là mãi mãi

All you need is love, love, 
love is all you need. 
-The Beatles-
Đứng trước tuyệt tác này, bạn không khỏi tự hào là đã được đặt chân đến đây... Bình minh trên Taj Mahal, India Feb 2012
(mình yêu đôi chim nhỏ trong ánh bình minh...)  Nhân loại thường quên hẳn sự gần gũi bên nhau 
(không phải là cùng nhau làm gì mà chỉ đơn giản là ở bên nhau)