19 September 2011

Brunei, Sep 2011Tượng đài 1 tỷ thùng dầu của BruneiRừng là lá phổi xanh tuyệt vời của BruneiThánh đường


Nhà trên làng nổi
Làng nổi, văn hóa đặc sắc BruneiCđoàn chuẩn bị ra làng nổi

 Brunei 9.2011